English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

NewtonDictate – program pro spojité diktování do PC

Výsledkem více než 10 let trvajícího výzkumu a vývoje v oblasti rozpoznávání češtiny je program NewtonDictate, jehož finální verze vznikla ve spolupráci s firmou Newton Technologies a.s. Program umožňuje nadiktovat do PC prakticky libovolný text z téměř libovolné oblasti.

newtondictate new

Důležitou součástí softwaru pro diktování jsou slovníky a k nim přiřazené jazykové modely, které reprezentují frekvence vazeb mezi jednotlivými slovy. Současná verze programu je dostupná s různými typy slovníků vhodnými pro využití v oblasti administrativy, státní správy, justice, medicíny atd.  Program je použitelný na standartních PC.

Více podrobností o programu a o jeho různých verzích najdete na stránkách firmy Newton Technologies a.s., která je výhradním distributorem.

<<< Zpět