English
HOME   |    PROJEKTY   |    PUBLIKACE   |    GRANTY   |    LIDÉ   |    KONTAKT   |    ENGLISH

Výuka řeči a cizího jazyka - VICK (1999)

o007_vick1.jpg

V letech 1998-99 jsme dále pokračovali ve vývoji pomůcek usnadňujících nácvik výslovnosti u neslyšících, ale též u lidí učících se cizí jazyk. Program VICK ji může pomoci tím, že zobrazuje řeč žáka spolu se stejným typem promluvy nahrané rodilým mluvčím. Program umožňuje porovnávat oba signály a identifikovat oblast, kde se žák nejvíce liší od učitele - a to jak ve výslovnosti, tak i v intonaci, případně v dalších parametrech. Možnosti systému VICK byly ověřovány na několika modelových úlohách, např. nácvik správné výslovnosti u nelyšících dětí, zvládnutí výslovnosti slov v exotickém cizím jazyce (vietnamština), nácvik výslovnosti a správné intonace v angličtině.

o007_vick1.jpg

 


Více: NOUZA J: Training Speech Through Visual Feedback Patterns. In Proc. of ICSLP'98, Sydney, December 1998

<<< Zpět